Πρόσκληση

Το 2ο Διεθνές Συμπόσιο της Προσχολικής Παιδαγωγικής με τίτλο Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15-17 Μαίου του 2015 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το Συμπόσιο επικεντρώνεται στην μετασχηματιστική φύση των σύγχρονων σχολείων στο πλαίσιο μιας συμπεριληπτικής παιδαγωγικής προσέγγισης. Ειδικότερα, το συμπόσιο διερευνά τις αφηγήσεις και τα ρεπερτόρια της διδασκαλίας μέσα από ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην πρώιμη παιδική ηλικία. Μελέτες περιπτώσεων και καλές πρακτικές από διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα θα συμπληρώσουν την παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στους τομείς που δύναται μεταβάλλουν τα σύγχρονα σχολεία και τους μαθητές τους.

Οι ακαδημαϊκοί, οι ερευνητές και οι επαγγελματίες της Προσχολικής Παιδαγωγικής που θα συμμετέχουν από συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα εξετάσουν πτυχές της μετασχηματιστικής εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία όπως: η σχολική αρχιτεκτονική, το είδος της επικοινωνίας, οι διυποκειμενικές σχέσεις, οι κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες, οι γνωσιακές θεωρίες, καθώς και τα επιστημολογικά, παιδαγωγικά και ηθικά νοήματα της εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, των νέων τεχνολογιών και της διαπολιτισμικότητας.


Στη μετασχηματιστική εκπαίδευση νοηματοδοτούνται εκ νέου και διευρύνονται ο χώρος και ο χρόνος της μάθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και της διά βίου και διευρυμένης μάθησης. Ο εκπαιδευτικός καθίσταται σχεδιαστής μαθησιακών εμπειριών, επιτρέποντας έτσι τον οριζόντιο διάλογο και τη διαδραστικότητα μεταξύ των μαθητών, αλλά και του ιδίου του εκπαιδευτικού με τους μαθητές. Τα σχολεία οκοδομούνται στη βάση των κοινοτήτων μάθησης και στοχεύουν μέσα από τις συνέργειες και τον αναστοχασμό, στη σφαιρική κοινωνικοπολιτισμική και συνεργατική μάθηση εστιάζοντας την προσοχή τους στις νέες ικανότητες των σύγχρονων μαθητών προκειμένου αυτοί να μπορούν να διαχειριστούν τη ρευστότητα και την αμφισημία της κοινωνικής αλλαγής.

Οι Θεματικοί άξονες του 2ου Διεθνούς Συμποσίου εστιάζουν:

 Προσχολική Παιδαγωγική και Προγράμματα Σπουδών   Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών   
Μάθηση στην Προσχολική & Πρωτοσχολική Ηλικία Επαγγελματικό Προφίλ και Ικανότητες των Επαγγελματιών της Προσχολικής Εκπαίδευσης
Νέες Βασικές Ικανότητες των Μαθητών για τον 21ο αιώνα Μοντέλα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και Δια Βίου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών
Μετασχηματισμός και Εκπαίδευση Διαφορετικότητα και Ταυτότητα
Συγκριτικές Σπουδές στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική και Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική
Αξιολόγηση επίδοσης και αξιολόγηση προγραμμάτων Πολυγραμματισμοί και Μάθηση
Εκπαιδευτική Πολιτική, Διοίκηση και Ηγεσία Συνεργασία Οικογένειας – Σχολείου- Κοινότητας
Ειδική Εκπαίδευση Τεχνολογίες στην Προσχολική Μάθηση
Εκπαίδευση &Τέχνη, Μουσική & Αισθητική Αγωγή Διδακτική Επιστημών και Μαθηματικών

Σύγχρονα θέματα/προκλήσεις της προσχολικής εκπαίδευσης

για την ιδιότητα του πολίτη

Νέες Τεχνολογίες (ηλεκτρονικά περιβάλλοντα & εργαλεία μάθησης)

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις περιλήψεις τους (μέχρι 500 λέξεις)  στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα https://easychair.org/conferences/?conf=ecp2015 και μέχρι τις 15 Μαρτίου 2015 (3ος γύρος για δήλωση συμμετοχής).

 Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις οδηγίες υποβολής περιλήψεων που βρίσκονται στη σελίδα τελευταία νέα.

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

 

Μαρία Σακελλαρίου,    Ευγενία Αρβανίτη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Λέκτορας
Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Μάθηση μέσω Σχεδιασμού στην Ελλάδα
ΤΕΕΑΠΗ,
Πανεπιστήμιο Πατρών

 

molos

Ο μώλος και τα καραβάκια για το Νησάκι

 

Επερχόμενο Συμπόσιο

2ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής
15-17 Μαίου 2015
Ιωάννινα, Ελλάδα

Ευχαριστίες

Τα Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής είναι μια πρωτοβουλία της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μαρίας Σακελλαρίου σε συνεργασία με την Ευγενία Αρβανίτη, Λέκτορα στο ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο παρόν Ιστοχώρος δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τον Καθηγητή Πληροφορικής, κ. Πέτρο Τζίμα. Το εξώφυλλο του συμποσίου φιλοτέχνησε η φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής, κ. Χρυσιάννα Καραμέρη.

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με τα Συμπόσια επικοινωνήστε στο:
  earlychildhoodpedagogy(@)gmail.com
  +30 265 100 5884
  +30 6934078689 for English
  Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, Ιωάννινα, Ελλάδα